Login

Wat kan de gemeente met de VVEtool en hoe werkt het?

De VVEtool is een hulpmiddel voor gemeentelijke beleidsmedewerkers bij de beleidsformulering voor- en vroegschoolse educatie. De toolbox ondersteunt gemeenten bij de kaderstelling, het maken van beleidskeuzes en biedt voorbeelden van andere gemeenten, handreikingen en standaarden ter inspiratie. De ontwikkeling van de toolbox is een samenwerking tussen VNG en KING. De toolbox wordt beheerd door de VNG en is alleen toegankelijk voor gemeenten.

De VVEtool is een initiatief van de convenantpartijen ministerie van OCW, ministerie van VWS, VNG, GGD GHOR Nederland, ActiZjeugd en NCJ en is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van OCW.

Voor vragen over de VVEtool kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum: telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur), e-mail: informatiecentrum@vng.nl of gebruik het vragenformulier.

Handleiding VVEtool

Hoe kan ik inloggen?

Iedere gemeente heeft in februari 2015 een inlogcode en wachtwoord gemaild gekregen. Met die gegevens kan worden ingelogd in de VVEtool.

Geen inloggegevens gekregen of ze zijn zoek geraakt? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum: telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur), e-mail: informatiecentrum@vng.nl of gebruik het vragenformulier.

X
Informatie