Login

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Jonge kinderen kunnen door verschillende oorzaken een achterstand oplopen in de Nederlandse taal. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kan helpen de taalachterstand weg te werken. VVE focust op de ontwikkeling van de Nederlandse taal, maar ook de ontwikkeling van andere belangrijke vaardigheden, zoals rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Welkom bij de VVEtool

De VVEtool is een hulpmiddel voor gemeentelijke beleidsmedewerkers voor- en vroegschoolse educatie bij de beleidsformulering. De toolbox ondersteunt gemeenten bij de kaderstelling, het maken van beleidskeuzes en biedt voorbeelden van andere gemeenten, handreikingen en standaarden ter inspiratie.


Partners